Đóng Menu

Công văn làm rõ phạm vi thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong
lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác.

Theo đơn đề nghị chủ động từ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (chỉ đối với phạm vi kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc), ngày 10/4/2023, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký ban hành Quyết định số 1749/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 448/ĐKKDD-BYT ngày 22/6/2020 của Công ty, với phạm vi kinh doanh là xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc.

Tuy nhiên, hiện có một vài website đã dẫn đăng lại thông tin này với tiêu đề bài viết có thể gây hiểu nhầm, tạo sự lo lắng không đáng có cho các đối tác, khách hàng, cũng như người lao động.

Nay Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin làm rõ thông tin trên như sau:

1. Việc Bộ Y tế có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 448/ĐKKDD-BYT ngày 22/6/2020 là hoàn toàn chủ động theo đơn đề nghị từ phía Imexpharm với hai lý do:

Hiện Imexpharm có vốn đầu tư nước ngoài trên 50% nên Công ty không còn quyền phân phối (không được mua nguyên liệu, thành phẩm của cơ sở khác về để bán).
Từ trước đến nay, Công ty cũng chưa có hoạt động kinh doanh này (nhập khẩu thuốc, nguyên liệu về bán). 

2. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 448/ĐKKDD-BYT ngày 22/6/2020 trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoàn toàn không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được qui định theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hiện tại số 112/ĐKKD-BYT ngày 21/09/2018.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm thông tin đến Quý khách hàng, Quý đối tác và người lao động để hiểu đúng về sự việc thu hồi giấy chứng nhận nói trên.

Trân trọng cảm ơn!

Văn bản đầy đủ cùng chữ ký và mộc dấu - DOWNLOAD