Đóng Menu

UBND Tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy phép môi trường cho CTCP DP Imexpharm

Hôm 12 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Nhân dân Tỉnh đồng Đồng Tháp đã cấp giấy phép môi trường số 487 GPMT cho Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm. Theo đó, cấp phép cho Công Ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất dược phẩm, đầu tư bổ sung nhà xưởng sản xuất thực phẩm chức năng, tăng công suất 1,5 tỷ đơn vị sản phẩm/năm lên 1,65 tỷ đơn vị sản phẩm/ năm với các nội dung sau: Xem thêm