Đóng Menu

Thông báo về trang Facebook Imexpharm giả mạo

Kính gửi quý nhà đầu tư, đối tác và khách hàng,

Vừa qua đã xuất hiện tình trạng một số trang Facebook giả mạo thương hiệu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhằm đưa các thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng cho thương hiệu Imexpharm và lợi ích của nhà đầu tư, đối tác và khách hàng. Đặc biệt, trang Facebook giả mạo các thông tin tuyển dụng của Imexpharm nhằm lấy dữ liệu người dùng.

Bằng thông báo này, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm khẳng định rằng chúng tôi chỉ có các kênh truyền thông chính thức nhằm cung cấp các thông tin về Imexpharm như dưới đây:

Facebook: https://www.facebook.com/ImexpharmCorporation?locale=vi_VN

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/imexpharm-corporation/?viewAsMember=true

Website: https://www.imexpharm.com/

Để tiếp nhận các thông tin chính thức và chính xác từ Imexpharm, mong rằng quý nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và các bên liên quan truy cập các kênh chính thức trên. 

Kính chúc quý đối tác, nhà đầu tư và khách hàng sức khỏe, thành công và thịnh vượng.