Đóng Menu

Chương trình sổ số đón lộc cùng Imexfamily

Công Ty CP Dược Phẩm Imexpharm xin trân trọng thông báo đến các chi nhánh bán hàng và quý Khách hàng trên cả nước chương trình xổ số may mắn như sau:

- Doanh số từ ngày 01/08/2022 đến 31/10/2022 (Doanh số tính trước VAT và đã trừ chiết khấu).

- Số lượng vé phát hành hành: 16.000 vé số. Mỗi vé số mang 5 con số (00001 – 16000).

- Chương trình áp dụng cho các khách hàng là đại lý, nhà thuốc,... mua hàng trực tiếp từ Imexpharm hoặc gián tiếp từ các nhà phân phối của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm.

- Hình thức: Mỗi doanh số 10.000.000 VNĐ tương đương 01 vé số may mắn. Trong thời gian khuyến mại, khách hàng khi mua sản phẩm khuyến mại do Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm sản xuất (File đính kèm) với doanh số tổng trên các hoá đơn sau khi trừ các khoản chiết khấu và chưa có thuế VAT đạt 10.000.000 đồng sẽ được tặng 01 Vé số; 20.000.000 đồng sẽ được tặng 02 Vé số … (Giả sử đạt 19.999.999 đồng cũng chỉ nhận được 01 Vé số), mỗi Vé số mang 5 con số (00001-16000) để tham dự quay số xác định trúng thưởng.

- Số lượng vé số may mắn có hạn, khách hàng đạt doanh số theo quy định trước thì được ưu tiên nhận vé số may mắn trước, Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm sẽ không phát hành thêm.

- Cách thức trao thưởng: Sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm sẽ liên lạc với khách hàng trúng thưởng bằng điện thoại theo thông tin mà khách hàng đã ghi trên vé số (Tên nhà thuốc, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại) để thông báo trúng thưởng và hướng dẫn thủ tục trao thưởng cho khách hàng.

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên: Khách hàng trúng thưởng sẽ chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình và nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế phí khác theo qui định của pháp luật hiện hành (nếu có).

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được quyền sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo của công ty khi có sự đồng ý của khách hàng.

- Để biết thêm thông tin về chương trình vui lòng xem thông báo đính kèm.

Công Ty CP Dược Phẩm Imexpharm xin trân trọng thông báo đến các chi nhánh bán hàng và quý Khách hàng trên cả nước chương trình xổ số may mắn như sau:

- Doanh số từ ngày 01/08/2022 đến 31/10/2022 (Doanh số tính trước VAT và đã trừ chiết khấu).

- Số lượng vé phát hành hành: 16.000 vé số. Mỗi vé số mang 5 con số (00001 – 16000).

- Chương trình áp dụng cho các khách hàng là đại lý, nhà thuốc,... mua hàng trực tiếp từ Imexpharm hoặc gián tiếp từ các nhà phân phối của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm.

- Hình thức: Mỗi doanh số 10.000.000 VNĐ tương đương 01 vé số may mắn. Trong thời gian khuyến mại, khách hàng khi mua sản phẩm khuyến mại do Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm sản xuất (File đính kèm) với doanh số tổng trên các hoá đơn sau khi trừ các khoản chiết khấu và chưa có thuế VAT đạt 10.000.000 đồng sẽ được tặng 01 Vé số; 20.000.000 đồng sẽ được tặng 02 Vé số … (Giả sử đạt 19.999.999 đồng cũng chỉ nhận được 01 Vé số), mỗi Vé số mang 5 con số (00001-16000) để tham dự quay số xác định trúng thưởng.

- Số lượng vé số may mắn có hạn, khách hàng đạt doanh số theo quy định trước thì được ưu tiên nhận vé số may mắn trước, Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm sẽ không phát hành thêm.

- Cách thức trao thưởng: Sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm sẽ liên lạc với khách hàng trúng thưởng bằng điện thoại theo thông tin mà khách hàng đã ghi trên vé số (Tên nhà thuốc, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại) để thông báo trúng thưởng và hướng dẫn thủ tục trao thưởng cho khách hàng.

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên: Khách hàng trúng thưởng sẽ chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình và nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế phí khác theo qui định của pháp luật hiện hành (nếu có).

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được quyền sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo của công ty khi có sự đồng ý của khách hàng.

- Để biết thêm thông tin về chương trình vui lòng xem thông báo đính kèm.

Thông Báo Chương Trình Đón Lộc May Mắn Cùng Imexfamily