Đóng Menu

SĐK: VD-24217-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Sulpirid 50 mg. Tá dược: Tinh bột mì, Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxid.

0/5
(0 nhận xét)
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi