Đóng Menu

Báo cáo Phát Triển Bền Vững 2019

Là công ty sản xuất kinh doanh dược với chất lượng và tiêu chuẩn hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi đặt trên vai trách nhiệm chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Ngoài nhiệm vụ cung cấp thuốc chữa bệnh đầy đủ cho nhu cầu thị trường trong mùa dịch, Imexpharm đã đóng góp 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh nhà Đồng Tháp ứng phó với dịch bệnh. Chúng tôi cũng tăng cường bảo vệ sức khỏe người lao động bằng nhiều biện pháp, trong đó có làm việc tại nhà, để các thành viên trong ngôi nhà chung Imexpharm đều có thể an toàn đi qua đại dịch.

Xem Báo cáo Phát Triển Bền Vững 2019 tại đây