Đóng Menu

Ông Huỳnh Văn Nhung

Phó Tổng Giám Đốc
khối Chất lượng


  • Năm sinh: 1973
  • Nguyên quán: Đồng Tháp
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Chuyên khoa I

Tận Tâm: Vì công việc chung, làm hết mình thì thành công đến

Trung thực: Minh bạch rõ ràng tạo được niềm tin của mọi người

Sáng tạo: Sáng tạo để đột phá

Phó Tổng Giám đốc Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Giám sát việc thực hiên các mục tiêu chiến lược của khối sản xuất và Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn lao động, cháy nổ toàn Công ty; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụkhác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Ông Nhung gia nhập Imexpharm từ tháng 8/1998 với vị trí nhân viên Phòng Kiểm nghiệm. Với trình độ chuyên môn cao và năng lực quản lý tốt, ông Nhung đã được Hội đồng Quản trị tin tưởng cao và bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống quản lý chất lượng và Sản xuất kể từ ngày 15/05/2012

Nhiệm vụ

Ông Nhung là Dược sĩ chuyên khoa I với nhiều năm kinh nghiệm chủ trì, tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng thuốc, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về công tác dược…

Ngoài vững chuyên môn Ông còn có năng lực của một nhà quản lý giỏi và tâm huyết. Từ năm 2012, Ông Nhung chính thức được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Imexpharm. Ông phụ trách quản lý những mảng quan trọng của Khối sản xuất 1 bao gồm hệ thống đảm bảo chất lượng (QA), hệ thống kiểm nghiệm (QC), nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc (IMP2), nhà máy Non-Betalactam và nhà máy Penicillin, và nhà máy Thực phầm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, ông Nhung còn là thành viên của Ban Phát triển bền vững của Công ty phụ trách về môi trường (ISO 14001), sử sụng năng lượng, nước, và an toàn vệ sinh lao động, cùng dẫn dắt Khối sản xuất 1 hoạt động theo đúng định hướng và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của toàn Công ty.

Quá trình công tác

  •  1998 – 2007: Phó Giám đốc Bộ phận Đảm bảo chất lượng (QA) Imexpharm
  • 2007 – 2012: Giám đốc Bộ phận QA Imexpharm
  • 2012 – 05/2013: Phó Tổng Giám đốc Imexpharm
  • 04/2014 – 05/2020: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm
  • 06/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Imexpharm