Đóng Menu

1.000 năm sau hoa sen vẫn nở

Tin mới nhất

Về chúng tôi

Bốn thập kỷ dựng xây, phát triển và không ngừng đổi mới, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (Imexpharm) đã nhanh chóng khẳng định được thương hiệu của mình, trở thành một trong những cánh chim đầu đàn của ngành dược phẩm Việt Nam.

46+

4

27

Về chúng tôi

46+

4

27

20

1300+