Đóng Menu

Tin mới nhất

Thông báo về trang Facebook Imexpharm giả mạo

Vừa qua đã xuất hiện tình trạng một số trang Facebook giả mạo thương hiệu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhằm đưa các thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng cho thương hiệu Imexpharm và lợi ích của nhà đầu tư, đối tác và khách hàng. Đặc biệt, trang Facebook giả mạo các thông tin tuyển dụng của Imexpharm nhằm lấy dữ liệu người dùng.