Đóng Menu

Ông Trương Minh Hùng

Thành viên HĐQT


 • Năm sinh: 1979
 • Nguyên quán: Hà Nội
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng – ĐH Monash

Nhiệm vụ

 • Là thành viên của Tiểu ban chiến lược trực thuộc HĐQT;
 • Hỗ trợ công tác mở rộng nguồn nguyên liệu và phát triển sản phẩm mới;
 • Trợ giúp phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm cho Imexpharm;
 • Phát triển đối ngoại và tư vấn quản trị cho Công ty;
 • Hỗ trợ việc huy động vốn và đầu tư tài chính.
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quyết định của Hội đồng Quản trị.

Quá trình công tác

 • 2001 – 2005: Kiểm toán viên VACO/ Deloitte Vietnam
 • 2008 – 2011: Chuyên viên cao cấp / Trưởng phòng Đầu tư Quỹ đầu tư hạ tầng, VinaCapital
 • 2011 – 2018: Trưởng phòng Đầu tư / Trưởng phòng Đầu tư Cao cấp Công ty CP Đầu tư Việt Nam – Oman
 • 2018 – 2019: Phó TGĐ, Giám đốc Đầu tư Công ty CP Quản lý quỹ PVI.
 • 2019 – nay: Giám đốc Đầu tư Cấp cao SK Vietnam, được bầu chọn là thành viên HĐQT Imexpharm lần đầu vào ngày 30/5/2020.