Đóng Menu

Ông Chung Suyong

Thành viên HĐQT


  • Năm sinh: 1972
  • Nguyên quán: Hàn Quốc
  • Quốc tịch: Hàn Quốc
  • Trình độ chuyên môn: Dược sĩ, Thạc sĩ (MS, MBA) 

Quá trình công tác

  • 2005-2009: Case Team Leader tại Monitor Group
  • 2009-2015: Sr. Principal, Head of Strategy & product portfolio, APAC tại IMS Consulting group, APAC & Korea
  • 2015-2016: Tổng Giám đốc tại IMS Health Thailand
  • 2016: VP/Portfolio II tại SK Holdings
  • 2017: Tư vấn chiến lược tại SUPEX Council
  • 2017-nay: Tổng Giám đốc tại IQVIA Hàn Quốc