Thư viện Imexpharm

Nhằm tiếp tục triển khai Mô hình Tổ chức học tập của IMEXPHARM đã được Tổng Giám đốc phê duyệt đồng thời tạo điều kiện cho tất cả các cán bộ công nhân viên có thể tham khảo các tài liệu đào tạo Công ty đang quản lý cũng như hỗ trợ quá trình học và tư học tại IMEXPHARM.

Đối tượng truy cập: Tất cả các cán bộ công nhân viên.
Nội dung: Thư viên cập nhật danh mục các loại tài liệu chính sau đây:
+ Kiến thức cơ bản.
+ Kiến thức chuyên môn.
+ Kỹ năng mềm.
+ Kỹ năng quản lý.
+ Tham khảo: bao gồm Sách và Ebook
Hình thức mượn: Tra cứu danh mục online trên link. Sau khi chọn được tài liệu phù hợp, Anh, Chị (hoặc đại diện của bộ phận) vui lòng gửi mail về phòng PTNNL cho bạn Quỳnh Như (chuyên viên quản lý đào tạo) theo email: nhupq@imexpharm.com và c/c cho Trưởng bộ phận của mình. Sau khi nhận được thông tin, P.PTNNL sẽ chuyển tài liệu trực tiếp đến cho các Anh, Chị.
Số lượng: Người đọc chỉ được mượn tối đa 3 tài liệu/lần.
Thời gian mượn: Tối đa 30 ngày đối với các tài liệu in/ sách.
Rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp tích cực từ tất cả các Anh, Chị để “Thư viện trực tuyến” có thể hoạt động hiệu quả, nhân rộng số lượng và chất lượng của văn hóa học và tự học theo đúng tinh thần giá trị cốt lõi “Học hỏi và cải tiến” của Công ty.

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật