Thông báo mời thầu (15/11/2013 08:01)

By
15/11/2013 - 8:01

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm đang có kế hoạch đấu thầu cung cấp 2 máy Sắc Ký Lỏng có cấu hình cơ bản sau: Đầu dò UV-Vis; Tiêm mẫu tự động; Bơm 4 dòng ; Điều nhiệt cột.

– Các nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời thầu tại văn phòng công ty theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm IMEXPHARM
Số 4 – Đường 30/04 – F1 – TP Cao Lãnh- Đồng Tháp.
Điện thoại: 067.853778
Fax: 067.853106
– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/06/2008
– Hồ sơ chào thầu được niêm phong, ngoài phong bì ghi rõ:
Tên, địa chỉ đơn vị tham gia chào thầu
Hồ sơ chào thầu cung cấp máy Sắc Ký Lỏng
Địa chỉ : Gửi theo địa chỉ trên.

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật