Đại hội đồng cổ đông Imexpharm năm 2015 (09/05/2016 11:31)

By
09/05/2016 - 11:31

Đại hội đồng cổ đông Imexpharm năm 2015

KẾ HOẠCH 2016–2020: ĐỊNH VỊ PHÂN KHÚC CAO THỊ TRƯỜNG ETC VÀ XUẤT KHẨU

Theo Bà Trần Thị Đào, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Imexpharm, dự án nâng cấp hai nhà máy Cephalosporin và Penicillin Bình Dương bao gồm 03 dây chuyền đã được sự xét duyệt của Cơ quan Quản lý Nhà nước về dược Châu Âu từ ngày 15-19/02/2016, và dự kiến sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EU-GMP trong quý II/2016. Với dự báo Thông tư mới hướng dẫn về Luật đấu thầu sửa đổi sẽ được ban hành trong nửa cuối năm 2016, chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2017, bà Đào cho biết Công ty sẽ triển khai kế hoạch trở lại thị trường ETC trong 6 tháng cuối năm 2016, làm tiền đề đẩy mạnh tăng trưởng ETC trong năm 2017. Với sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu, Imexpharm có thể tự tin cạnh tranh trong gói thầu chung với các tập đoàn dược Châu Âu; đồng thời Công ty cũng đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường đã tìm hiểu.

Đại hội cổ đông Imexpharm 2015

Tổng Giám đốc Imexpharm cũng cho biết, dự án Nhà máy Công nghệ cao sẽ tăng vốn đầu tư lên 370 tỷ đồng cho 04 dây chuyền công nghệ hiện đại đạt EU-GMP, thay vì 02 dây chuyền như kế hoạch trước đó. Ban lãnh đạo đã quyết liệt thay đổi hoàn toàn kế hoạch dự án ban đầu, từ định hướng thị trường đầu ra, công nghệ áp dụng cho đến sản phẩm sản xuất. Theo đó, nhà máy này sẽ áp dụng dạng bào chế đặc biệt, tạo sự khác biệt với cơ cấu sản phẩm hiện có và không trùng lắp thị trường, công nghệ chuyển giao từ Châu Âu, để chọn phân khúc cao trên ETC và xuất khẩu. Công suất nhà máy đạt 56-85 triệu đơn vị sản phẩm (2-3 ca/ngày). Dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động năm 2018, với sản phẩm đáp ứng các đơn đặt hàng và nhu cầu xuất khẩu cho những đối tác mà Imexpharm đã có định hướng.

Đại hội cổ đông Imexpharm 2015

DOANH THU 2016 SẼ TĂNG TRƯỞNG 12%

Theo Ban Lãnh đạo Imexpharm, thị trường ETC năm 2016 sẽ phục hồi kể từ điểm đáy năm 2015, tuy nhiên thị trường OTC sẽ có sự tăng trưởng chậm lại để củng cố thị trường. Vì vậy, tổng doanh thu kế hoạch năm 2016 dự kiến sẽ đạt 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2015; Lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2016 dự kiến đạt 140 tỷ đồng, tăng trưởng 6,3% so với năm trước.

Đại hội cổ đông Imexpharm 2015

Đồng thời, Tổng Giám đốc Imexpharm cũng đưa ra 4 giải pháp chính cho năm 2016 như sau: (1) Tăng Vốn điều lệ lên 390 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và Dự án Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương, bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện chương trình ESOP; (2) Đầu tư Công nghệ cao, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt; (3) Tiếp tục tập trung phát triển OTC, triển khai ETC 06 tháng cuối năm 2016 là tiền đề cho năm 2017, phát triển thị trường xuất khẩu, kiểm soát rủi ro hệ thống bán hàng; (4) Nguồn nhân lực cấp cao: Quản trị nguồn nhân lực theo văn hóa hướng đến hiệu quả công việc, thực hiện coaching trong công việc và cán bộ lãnh đạo đạt level 3, chính sách lương thưởng theo vị trí & chính sách thu hút nguồn nhân lực cao cấp.

Kế hoạch đến 2020 của Imexpharm doanh thu sẽ đạt 2.000 tỷ với tỷ lệ tăng trưởng bình quân (CAGR) đạt 15,3%/năm; Trong đó, doanh thu từ xuất khẩu đạt khoảng 10%/doanh thu.

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật