SULPIRIDE 50 mg

SĐK: VD-24217-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Sulpirid 50 mg. Tá dược: Tinh bột mì, Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxid.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Sulpiride 50 mg VNA Trang-Trang (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Sulpiride 50 mg VNA Trang-Trang (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Sulpiride 50 mg VNA Trang-Trang (1)

DẠNG TRÌNH BÀY:
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.