ROXITHROMYCIN 150mg

SĐK: VD-21309-14. Mỗi viên nén bao phim chứa: Roxithromycin 150 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Cellactose, Crospovidon, Copovidon, Talc, Titan dioxid, Macrogol, Colloidal anhydrous silica, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose. Hộp 2 vỉ x 10 viên

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Roxithromycin 150 mg VNB (1)

Thành phần:
Mỗi viên nén bao phim chứa:
Roxithromycin 150 mg
Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Cellactose, Crospovidon, Copovidon, Talc, Titan dioxid, Macrogol, Colloidal anhydrous silica, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose.

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Roxithromycin 150 mg VNB (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Roxithromycin 150 mg VNB (1)

Trình bày:
– Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim.