PHARMOX®500mg

Pharmox® 500mg - Mỗi viên nang chứa: Amoxicillin 500 mg, Tá dược vừa đủ 1 viên nang. Hộp 10 vĩ x 10 viên nang SA. Chai 100 viên nang - Hộp 10 vỉ x 10 viên nang ngọc trai. - Chai 200 viên nang ngoc trai.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Thành phần:
Pharmox® 500mg – Mỗi viên nang chứa:
– Amoxicillin 500 mg
– Tá dược vừa đủ 1 viên nang.

Pharmox® 500mg:
– Hộp 10 vĩ x 10 viên nang SA.
– Chai 100 viên nang.
– Hộp 10 vỉ x 10 viên nang ngọc trai.
– Chai 200 viên nang ngoc trai.