Tất cả dòng sản phẩm / PHARMOX® / PHARMOX® SA 500mg – Hộp 100v

PHARMOX® SA 500mg – Hộp 100v

SĐK: VD-25190-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể (Avicel 101), Natri starch glycolat, Magnesi stearat. Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, cứng Cam - Ngọc trai

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Thành phần:

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Pharmox SA 500 VNA (cam-ngoc trai) (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Pharmox SA 500 VNA (cam-ngoc trai) (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Pharmox SA 500 VNA (cam-ngoc trai) (1)

DẠNG TRÌNH BÀY:
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.
Chai 200 viên nang cứng.