Tất cả dòng sản phẩm / PHARMOX® / PHARMOX® SA 500 – Chai 100v

PHARMOX® SA 500 – Chai 100v

SĐK: VD-25702-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể (Avicel 101), Natri starch glycolat, Magnesi stearat. Chai 100 viên.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Pharmox SA 500 VNA (Do-Cam) (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Pharmox SA 500 VNA (Do-Cam) (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Pharmox SA 500 VNA (Do-Cam) (1)

DẠNG TRÌNH BÀY:
Chai 100 viên nang cứng.