Tất cả dòng sản phẩm / PHARMOX® / PHARMOX® SA 500 – Chai 200v

PHARMOX® SA 500 – Chai 200v

SĐK: VD-25702-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể (Avicel 101), Natri starch glycolat, Magnesi stearat. Chai 100 viên, Chai 200 viên.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Pharmox SA 500 VNA (Do-Cam) (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Pharmox SA 500 VNA (Do-Cam) (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Pharmox SA 500 VNA (Do-Cam) (1)

DẠNG TRÌNH BÀY:

Chai 200 viên nang cứng. (đỏ – cam)
Chai 100 viên nang cứng. (xám – cam)