NEXCIX®

SĐK: VD-22895-15. Mỗi viên nén bao phim chứa: Spiramycin 750.000 IU. Metronidazol 125 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Hyproxypropyl methylcellulose, Macrogol 6000, Titan dioxid, Euro lake ponceau 4R, Erythrosin.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Nexcix VB (2).compressed

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Nexcix VB (2).compressed

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Nexcix VB (2).compressed

DẠNG TRÌNH BÀY:
Hộp 02 vỉ x 10 viên nén bao phim.

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI