MUSPECT®30

SĐK: VD-22894-15. Mỗi viên nén chứa: Ambroxol HCl 30 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Lactose monohydrat, Tinh bột mì, Povidon, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Muspect 30 VNE (2)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Muspect 30 VNE (2)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Muspect 30 VNE (2)

DẠNG TRÌNH BÀY:
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén.