MEXCOLD IMP® 150

SĐK: VD-23578-15. Mỗi gói chứa: Paracetamol 150 mg. Tá dược: Mannitol, Đường trắng, Povidon, FD & C Red 40 powder, Bột mùi dâu, Aspartam. Hộp 12 gói x 1,4 gam.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Mexcold IMP 150 TC (1)

THÀNH PHẦN:
Mỗi gói chứa: Paracetamol 150 mg
Tá dược: Mannitol, Đường trắng, Povidon, FD & C Red 40 powder, Bột mùi dâu, Aspartam.

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Mexcold IMP 150 TC (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Mexcold IMP 150 TC (1)

DẠNG TRÌNH BÀY:
Hộp 12 gói x 1,4 gam.