Claminat® IMP 625mg

SĐK: VD-29761-18. Mỗi viên nén bao phim chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500 mg, Acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanat)125 mg,Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Colloidal anhydrous silica, Magnesi stearat, Sepifilm. Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem thông tin đầu đủ và chi tiết trên toa đính kèm: Claminat IMP 625 VNB (1)

Vui lòng xem thông tin đầu đủ và chi tiết trên toa đính kèm: Claminat IMP 625 VNB (1)

Vui lòng xem thông tin đầu đủ và chi tiết trên toa đính kèm: Claminat IMP 625 VNB (1)

Viên nén dài, được bao bởi một lớp màu trắng, một mặt trơn, một mặt có khắc logo Imexpharm, cạnh và thành viên nguyên vẹn.

Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim.