CHLORPHENIRAMIN 4mg

SĐK: VD-24211-16. Mỗi viên nén chứa: Chlorpheniramin maleat 4 mg. Tá dược: Povidon, Lactose, Tinh bột bắp, Quinolin yellow, Magnesi stearat.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Chlorpheniramin 4 mg VNE hinh vuong (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Chlorpheniramin 4 mg VNE hinh vuong (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Chlorpheniramin 4 mg VNE hinh vuong (1)

DẠNG TRÌNH BÀY:
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.
Hộp 10 vỉ x 20 viên nén.
Chai 200 viên nén.