CEFADROXIL 250mg

Thốc cốm pha hỗn dịch uống. SĐK: DV-21305-14 Cefadroxil (dưới dạng cefadroxil monohydrat) 250 mg. Tá dược: Mannitol, Aspartam, Bột mùi cam, Bột mùi quít, Hydroxypropyl methylcellulose, FD&C yellow 6. Hộp 12 gói x 1 gam.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Thành phần:
Mỗi gói chứa:
Cefadroxil (dưới dạng cefadroxil monohydrat) 250 mg
Tá dược: Mannitol, Aspartam, Bột mùi cam, Bột mùi quít, Hydroxypropyl methylcellulose, FD&C yellow 6.

Thông tin chi tiết:

Vui lòng xem toa sản phẩm đi kèm theo sản phẩm:

Toa thuoc Cefadroxil 250 mg TC

Thông tin chi tiết:

Vui lòng xem toa sản phẩm đi kèm theo sản phẩm:

Toa thuoc Cefadroxil 250 mg TC

Thông tin chi tiết:

Vui lòng xem toa sản phẩm đi kèm theo sản phẩm:

Toa thuoc Cefadroxil 250 mg TC

Hộp 12 gói x 1 gam.