BACTAMOX® 750

Mỗi lọ chứa: Hỗn hợp bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và sulbactam natri tương đương: Amoxicilin 500 mg, Sulbactam 250 mg Tá dược: không có. Sản phẩm dưới dạng bột màu trắng hoặc gần trắng, đóng trong lọ thủy tinh nút kín. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

THÀNH PHẦN:
Mỗi lọ chứa:
Hỗn hợp bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và sulbactam natri tương đương:
Amoxicilin 500 mg
Sulbactam 250 mg
Tá dược: không có.

MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Bột màu trắng hoặc gần trắng, đóng trong lọ thủy tinh nút kín.

Vui lòng xem đầy đủ, chi tiết trong toa đi kèm sản phẩm BACTAMOX® 750

Vui lòng xem đầy đủ, chi tiết trong toa đi kèm sản phẩm BACTAMOX® 750

Vui lòng xem đầy đủ, chi tiết trong toa đi kèm sản phẩm BACTAMOX® 750

Hộp 01 lọ x Hộp 10 lọ.

HẠN DÙNG:
24 tháng kể từ ngày sản xuất.