BACTAMOX® 1,5g

Hỗn hợp bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và sulbactam natri tương đương: Amoxicilin 1 g, Sulbactam 0,5 g. Sản phẩm dưới dạng. Bột màu trắng hoặc gần trắng, đóng trong lọ thủy tinh nút kín. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

THÀNH PHẦN:
Mỗi lọ chứa:
Hỗn hợp bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và sulbactam natri tương đương:
Amoxicilin 1 g
Sulbactam 0,5 g
Tá dược: không có.

MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Bột màu trắng hoặc gần trắng, đóng trong lọ thủy tinh nút kín.

Vui lòng xem đầy đủ, chi tiết trong toa đi kèm sản phẩm BACTAMOX® 1,5g

Vui lòng xem đầy đủ, chi tiết trong toa đi kèm sản phẩm BACTAMOX® 1,5g

Vui lòng xem đầy đủ, chi tiết trong toa đi kèm sản phẩm BACTAMOX® 1,5g

Hộp 01 lọ x Hộp 10 lọ.

HẠN DÙNG:
24 tháng kể từ ngày sản xuất.