ANDOL FORT®

SĐK: VD-22892-15. Mỗi viên nén chứa: Paracetamol 500 mg, Phenylephrin hydrochlorid 10 mg, Loratadin 5 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Povidon, Natri starch glycolat, Quinolin yellow, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết trong toa đính kèm: Andol Fort VNE vi bam (2)

Vui lòng xem chi tiết trong toa đính kèm: Andol Fort VNE vi bam (2)

Vui lòng xem chi tiết trong toa đính kèm: Andol Fort VNE vi bam (2)

DẠNG TRÌNH BÀY:
Hộp 25 vỉ x 20 viên nén.
Hộp 10 vỉ x 20 viên nén.