ANDOL® BLUE – Chai 200v

Mỗi viên nén dài chứa: Paracetamol 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Povidon, Acid benzoic, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxid. Chai 200 viên nén dài.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Andol Blue VNE (3)

THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nén dài chứa: Paracetamol 500 mg
Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Povidon, Acid benzoic, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxid.

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Andol Blue VNE (3)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Andol Blue VNE (3)

DẠNG TRÌNH BÀY:
Chai 200 viên nén dài.