ACETYLCYSTEIN 200mg VNA

SĐK: VD-23568-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Acetylcystein 200 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Colloidal anhydrous silica, Magnesi stearat.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Acetylcystein 200 VNA Xanh – Xanh (3)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Acetylcystein 200 VNA Xanh – Xanh (3)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Acetylcystein 200 VNA Xanh – Xanh (3)

DẠNG TRÌNH BÀY:
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI