ACETYLCYSTEIN 200 – TB

SĐK: VD-26163-17. Mỗi gói thuốc bột pha hỗn dịch uống chứa: Acetylcystein 200 mg, Tá dược: Đường trắng, Mannitol, Dinatri hydrophosphat khan, Bột mùi dâu, Aspartam, Colloidal anhydrous silica.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Acetylcystein 200 TBPHD (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Acetylcystein 200 TBPHD (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Acetylcystein 200 TBPHD (1)

DẠNG TRÌNH BÀY:
Hộp 30 gói x 2 gam.

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI