Thầy Thuốc Nhân Dân – Ds. TRẦN THỊ ĐÀO

TỔNG GIÁM ĐỐC | Phó Chủ Tịch HĐQT

https://www.imexpharm.com/wp-content/uploads/2016/10/chan-dung-lanh-dao-background-hoa-sen.jpg

Bà ĐỖ THỊ THANH THÚY

Thành viên Ban Kiểm soát

Bà ĐỖ THỊ THANH THÚY

Bà ĐỖ THỊ THANH THÚY

Sinh năm: 1965
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán

Quá trình công tác:
1991 – 2004: Cán bộ chuyên quản Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Đồng Tháp.
2004 – 2/2015: Trưởng phòng Quản trị Imexpharm
3/2015 đến nay: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Imexpharm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Bà LÊ THỊ KIM CHUNG

Thành viên Ban kiểm soát

Bà LÊ THỊ KIM CHUNG

Bà Lê Thị Kim Chung

Sinh năm: 1960
Nguyên quán: An Giang
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật

Quá trình công tác:
1992 – 2006: Thư ký; Thẩm phán xét xử, kiêm trưởng phòng giám đốc kiểm tra Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
2007 đến nay: Luật sư, Trưởng Ban Pháp chế Imexpharm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Ông NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Nguyễn Đức Tuấn

Sinh năm: 1973
Nguyên quán: TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng, MBA

Quá trình công tác:

2005: Kiểm toán độc lập Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers
2005 – 3/2012: Giám đốc nghiệp vụ Quỹ Dragon Capital Việt Nam.
4/2012 – 6/2013: Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Gia Lai.
7/2013 – 7/2014: Trưởng nhóm Ngân quỹ và Quan hệ Nhà đầu tư Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.
7/2014 – 12/2015: Trưởng phòng Nghiên cứu Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
01/2016 đến nay: Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư, Công ty TNHH Chứng khoán Phillip (Thái Lan) (Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited) Ông Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Imexpharm từ năm 2009.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN