Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Musculoskeletal System

FlexoMax®

354/2018/ĐKSP. Eternally, bone and joint problem is an issue in the community. In the past, this disease was common in elderly, but nowadays, the rate of patients who have bone and joint problems is increasing more at younger age....

View details

PMS-IMECAL

Calcitriol là một trong những chất chuyển hóa có hoạt tính của vitamin D3, được tạo thành ở thận từ một tiền chất của nó là 25-hydroxycholecalciferol. Calcitriol làm kích thích quá trình hấp thu calci ở ruột và điều...

View details