Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

External Drugs

CORTIPHARM CREAM

Dexamethason là một glucocorticoid tổng hợp, được dùng tại chỗ có tác dụng chống viêm, chống dị ứng. - Cloramphenicol là một kháng sinh nhóm phenicol.

View details