Là công ty Dược phẩm đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP-WHO) và chuẩn ISO ISO 9001: 2008, 22000. Năm 1999, Imexpharm đã mạnh dạn sang Châu Âu tìm kiếm con đường phát triển mới. Kết quả thành công Imexpharm trở thành công ty Dược phẩm đầu tiên của Việt Nam thực hiện sản xuất nhượng quyền cho tập đoàn, công ty lớn của Châu Âu (Biochemie).

Imexpharm không chỉ khẳng định thương hiệu, sự ảnh hưởng của mình trong nước mà còn mở rộng ra các nước khác trên thế giới. Từ năm 1999 Imexpharm đã định hướng được bước đi của mình là phát triển tốt tại thị trường nội địa và vươn ra ở thị trường quốc tế. Và năm 2010 được xem cột mốc đáng nhớ đánh, khi Imexpharm đã mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm của mình tại 8 quốc gia quốc trên thế giới.

Chưa hài lòng với những thành tựu đang có, Imexpharm tiếp tục đặt ra mục tiêu mới, lên kế hoạch mở rộng kênh phân phối thêm 8 quốc gia, với hoài bão trở thành nhà phân phối dược phẩm hàng đầu Việt Nam và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

http://www.imexpharm.com/wp-content/uploads/images/Map-TG.jpg

Imexpharm countries have developed the market

Imexpharm countries are developing