Management Regulations

Operational Regulations of the Supervisory Board of Imexpharm Corporation 2021

OPERATIONAL REGULATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD OF IMEXPHARM CORPORATION 2021 [DOWNLOAD]

View details

Management Regulations

Công ty CP DP Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông qui chế quản trị công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Qui chế quản trị công ty.

View details

New product

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid Atorvastatin là thuốc hạ lipid máu thuộc nhóm statin - là...

Claminat® 625mg

Please contact us for more information! Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β...

PMS-MEXCOLD 650

Đang cập nhật

INTRODUCTION VIDEO