Corporate Governance Report

IMP: NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY KHÁNG SINH CÔNG NGHỆ CAO (23/05/2016 10:14)

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư Nghị quyết Số 23 phiên họp của Hội đồng Quản trị ngày 21/05/2016 thông qua việc triển khai dự...

View details
12

New product

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid Atorvastatin là thuốc hạ lipid máu thuộc nhóm statin - là...

Claminat® 625mg

Please contact us for more information! Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β...

PMS-MEXCOLD 650

Đang cập nhật

INTRODUCTION VIDEO