Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

Zobacta® 2,25g

Piperacilin 2g; Tazobactam 0,25g, Bột Pha Tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết

Zobacta® 3,375g

Piperacillin natri 3g; Tazobactam natri 0,375g, Bột Pha Tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ

Xem chi tiết