Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tiêu hóa gan mật

Probio®

SĐK: VD-10260-10. Mỗi gói chứa: Bột đông khô chứa 1 tỷ (109) vi sinh sống Lactobacillus acidophilus. Tá dược: Maltodextrin. Hộp 14 gói x 1 gam.

Xem chi tiết

SPARENIL®

Mỗi viên nén chứa: Alverin (dưới dạng alverin citrat) 40 mg. Tá dược: Tinh bột bắp, Lactose monohydrat, Povidon, Crospovidon, Magnesi stearat, Acid stearic. Hộp 3 vỉ x 10 viên nén.

Xem chi tiết

SPARENIL® 60

SĐK: VD-27906-17. Mỗi viên nén chứa: Alverin citrat 60 mg. Thành phần tá dược: Tinh bột bắp, Lactose monohydrat, Acid stearic, Povidon, Crospovidon, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica.

Xem chi tiết

URSIMEX® 300 VNE

SĐK: VD-26863-17. Mỗi viên nén chứa: Acid ursodeoxycholic 300 mg. Tá dược: Povidon, Lactose monohydrat, Tinh bột bắp, Natri starch glycolat, Magnesi stearat.

Xem chi tiết

URSIMEX® VNM

SĐK: VD-18737-13. Mỗi viên nang mềm chứa: Thành phần dược chất: Acid ursodeoxycholic 50 mg. Thiamin nitrat 10 mg. Riboflavin 5 mg. Thành phần tá dược: Lecithin, Sáp ong, Dầu đậu nành, Gelatin, Glycerin, L-Lysin hydroclorid, Acid citric khan,...

Xem chi tiết