Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

Ticarlinat® 1,6g

Hỗn hợp bột Ticarcilin Dinatri và Clavulanat kali tương đương với: Ticarcilin 1,5g; Acid clavulanic 0,1g, Bột Pha Tiêm, Hộp 10lọ

Xem chi tiết

Ticarlinat® 3,2g

Hỗn hợp bột Ticarcilin Dinatri và Clavulanat kali tương đương với: Ticarcilin 3,0g; Acid clavulanic 0,2g, Bột Pha Tiêm, Hộp 10lọ

Xem chi tiết