Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Giãn mạch ngoại biên và hoạt hóa não

SULPIRIDE 50 mg

SĐK: VD-24217-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Sulpirid 50 mg. Tá dược: Tinh bột mì, Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxid.

Xem chi tiết