Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tiêu hóa gan mật

SPARENIL®

Mỗi viên nén chứa: Alverin (dưới dạng alverin citrat) 40 mg. Tá dược: Tinh bột bắp, Lactose monohydrat, Povidon, Crospovidon, Magnesi stearat, Acid stearic. Hộp 3 vỉ x 10 viên nén.

Xem chi tiết

SPARENIL® 60

SĐK: VD-27906-17. Mỗi viên nén chứa: Alverin citrat 60 mg. Thành phần tá dược: Tinh bột bắp, Lactose monohydrat, Acid stearic, Povidon, Crospovidon, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica.

Xem chi tiết