Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Giãn mạch ngoại biên và hoạt hóa não

POMAGIN® 300 – chai 100 viên

SĐK: 70/2020/ATTP-CNGMP. Mỗi viên nén bao phim chứa: Cao rau đắng biển (Bacopa monnieri) 300 mg. Phụ liệu: Cellulose vi tinh thể, Dicalci phosphat khan (E341(ii)), Kali sorbat, Povidon, Crospovidon, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Silicon dioxide, Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylen glycol,...

Xem chi tiết