Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Vitamin & Khoáng chất

pms-BVIT 1 250

Vitamin B1 thuộc nhóm Vitamin tan trong nước - có vai trò là coenzym tham gia vào chuyển hóa glucid trong cơ thể và quá trình dẫn truyền thần kinh.

Xem chi tiết