Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

PHARMOX IMP® 500mg – Hộp 100v

SĐK: VD-28666-18. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP. Mỗi viên nang cứng chứa: Thành phần dược chất: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500 mg. Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Magnesi stearat. Hộp 10 vỉ...

Xem chi tiết

PHARMOX® 250mg – Chai 200v

SĐK: VD-32842-19. Mỗi viên nang cứng chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat compacted) 250 mg, Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Magnesi stearat. Viên nang cứng, cỡ nang số 2. Nắp nang màu nâu, thân...

Xem chi tiết

PHARMOX® 250mg – Hộp 100v

SĐK: VD-32841-19. Mỗi viên nang cứng chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat compacted) 250 mg, Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Magnesi stearat. Viên nang cứng, cỡ nang số 2. Nắp nang màu nâu, thân...

Xem chi tiết

PHARMOX® SA 500 – Chai 200v

SĐK: VD-25702-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể (Avicel 101), Natri starch glycolat, Magnesi stearat. Chai 100 viên, Chai 200 viên.

Xem chi tiết

PHARMOX® SA 500 chai 100viên

SĐK: VD-25191-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể (Avicel 101), Natri starch glycolat, Magnesi stearat.

Xem chi tiết

PHARMOX® SA 500mg – Hộp 100v

SĐK: VD-25190-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể (Avicel 101), Natri starch glycolat, Magnesi stearat. Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, cứng Cam - Ngọc trai

Xem chi tiết
12