Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

OPXIL® 250 Hộp 100v

SĐK: VD-31713-19. Mỗi viên nang cứng chứa: Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Magnesi stearat. Hộp 100 viên. Tiêu chuẩn: EU-GMP

Xem chi tiết

OPXIL® 250 Chai 200v

SĐK: VD-31712-19. Mỗi viên nang chứa: Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Magnesi stearat. Chai 200 viên nang cứng. Tiêu chuẩn: EU-GMP

Xem chi tiết

OPXIL® 250 TC

SĐK: VD-18299-13. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP. Mỗi gói chứa: Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250mg, Sachetlac 80, Tartrazin, Hydroxypropyl methylcellose, Aspartam, Bột mùi dâu, Bột mùi quả mâm xôi, Bột mùi tutti frutti, Colloidal anhydrous silica, Talc. Thuốc...

Xem chi tiết

OPXIL® 500 Chai 200v

SĐK: VD-22890-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Cephalexin (dưới dạng cephalexin monohydrat) 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Magnesi stearat. Chai 200 viên. Tiêu chuẩn: EU-GMP

Xem chi tiết

OPXIL® SA 500 – Chai 100v

SĐK: VD-23566-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Thành phần dược chất: Cephalexin (dưới dạng cephalexin monohydrat) 500 mg. Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Magnesi stearat. Chai 100v

Xem chi tiết

OPXIL® SA 500 – Hop 100v

SĐK: VD-24215-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Thành phần dược chất: Cephalexin (dưới dạng cephalexin monohydrat) 500 mg. Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Magnesi stearat. Hop 100v

Xem chi tiết