Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

NEXCIX®

SĐK: VD-22895-15. Mỗi viên nén bao phim chứa: Spiramycin 750.000 IU. Metronidazol 125 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Hyproxypropyl methylcellulose, Macrogol 6000, Titan dioxid, Euro lake ponceau 4R, Erythrosin.

Xem chi tiết

NEXCIX® Plus – hộp 20v

SĐK: VD-32840-19. Mỗi viên nén bao phim chứa Spiramycin 1.500.000 IU. Metronidazol 250mg. Hộp 20 viên Bao Film.

Xem chi tiết