Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

Nerusyn® 1,5g

Ampicilin 1g; Sulbactam 0,5g, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết

Nerusyn® 3g

Ampicilin 2g; Sulbactam 1g, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết

Nerusyn® 750

Ampicilin 500mg; Sulbactam 250mg, Thuốc bột pha tiêm, Hộp 10 lọ, T/240 lọ, Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết