Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Hệ hô hấp

MUSPECT®30

SĐK: VD-22894-15. Mỗi viên nén chứa: Ambroxol HCl 30 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Lactose monohydrat, Tinh bột mì, Povidon, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica.

Xem chi tiết