Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tiêu hóa gan mật

MOPRAZOL®

SĐK: VD-31119-18. Mỗi viên nang cứng chứa: Thành phần dược chất: Omeprazol (dưới dạng hạt Omeprazol 8,5%) 20 mg.Thành phần tá dược: Không có.

Xem chi tiết